Yêu lại người cũ, chưa chắc đã là chuyện không hay

Tiến Lê

Là một ITer. Yêu thích những thứ liên quan đến công nghệ, lập trình và nghệ thuật.

You may also like...