Nói Mã thích trêu đùa tình cảm thì đó là sai lầm đấy!

Tiến Lê

Là một ITer. Yêu thích những thứ liên quan đến công nghệ, lập trình và nghệ thuật.

You may also like...