Người ta nói Nhân Mã đa tình, lại chỉ thích rong chơi

Tiến Lê

Là một ITer. Yêu thích những thứ liên quan đến công nghệ, lập trình và nghệ thuật.

You may also like...