Category: Âm nhạc

Sau sự im lặng, thứ thể hiện được nhất điều không thể diễn tả chính là âm nhạc.

(After silence, that which comes nearest to expressing the inexpressible is music.)

Aldous Huxley