Category: PHP

“Chỉ có 2 loại ngôn ngữ lập trình: Một loại bị nhiều người chê và một loại không ai thèm sử dụng.”

Stroustrup –  Cha đẻ C++

Bất kì ngôn ngữ lập trình nào cũng có những điểm mạnh, điểm yếu riêng. Do đó, ngôn ngữ được sử dụng càng nhiều thì càng bị nhiều người ném đá (Điển hình là PHP, cơ mà nó ngu thật). Có những ngôn ngữ rất hay ho thần thánh như Haskell nhưng vì nhiều lý do lại không ai sử dụng.

Toidicodedao