Đủ duyên để gặp gỡ, nhưng chưa đủ phận để mãi nắm tay nhau…

Tiến Lê

Là một ITer. Yêu thích những thứ liên quan đến công nghệ, lập trình và nghệ thuật.

You may also like...