Đi qua tổn thương, người ta sẽ trưởng thành và trầm lặng hơn xưa

Tiến Lê

Là một ITer. Yêu thích những thứ liên quan đến công nghệ, lập trình và nghệ thuật.

You may also like...