20 tuổi rồi, hãy biết thương bản thân, yêu nghiêm túc và sống chân thành

Tiến Lê

Là một ITer. Yêu thích những thứ liên quan đến công nghệ, lập trình và nghệ thuật.

You may also like...